آچار 10 یک سرتخت یک سر رینگی لقلقه ای لیکوتا مدل ARW-12M10

385,000 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو
 • وزن 85 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم ضد زنگ
 • سایز مهره 10 میلیمتری

آچار 10 یکسرتخت یکسر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M10

244,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • وزن 78 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم (ضد زنگ)
 • مناسب برای مهره 10 میلیمتری

آچار 11 یکسرتخت یک سر رینگی لقلقه ای لیکوتا مدل ARW-12M11

358,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • وزن 112 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • مماسب برای مهره 11 میلیمتری
 • جنس کروم وانادیوم (ضد زنگ)

آچار 11 یکسرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M11

250,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • وزن 91 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم (ضد زنگ)
 • مناسب برای مهره 11 میلیمتری

آچار 13 یکسر تخت یکسر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M13

247,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • وزن 422 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم(ضد زنگ)
 • مناسب برای مهره 13 میلیمتری

آچار 13 یکسرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ESF13

98,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم ضد زنگ سایز مهره 13 میلیمتری  

آچار 16 یک سرتخت یک سر رینگی لقلقه ای لیکوتا مدل ARW-12M

446,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو
 • وزن 210 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم ضد زنگ
 • مناسب برای مهره 16

آچار 18 یک سرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M

346,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو
 • وزن 220 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم ضد زنگ
 • مناسب برای مهره 18 میلیمتری

آچار 6 یک سرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ESF06

64,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • وزن 78 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم (ضد زنگ)
 • مناسب برای مهره 10 میلیمتری

آچار 7 یک سرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ESF07

67,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی وزن 24 گرمی رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم ضد زنگ سایز مهره 7 میلیمتری  

آچار 8 یک سرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ESF0

63,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی وزن 26 گرمی رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم ضد زنگ مناسب برای مهره 8 میلیمتری

آچار14 یکسرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M14

268,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی وزن 154 گرمی رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم (ضد زنگ) مناسب برای مهره 14 میلیمتری

آچار15 یکسرتخت یکسر رینگی هنس مدل 1163

95,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی مناسب برای مهره 15 میلیمتری رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم ضد زنگ

آچار16 یکسر تخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M16

499,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • وزن 175 گرمی
 • رنگ نقره ای
 • جنس کروم وانادیوم ضد زنگ
 • مناسب برای مهره 16 میلیمتری

آچار17 یکسرتخت یک سر رینگی لقلقه ای لیکوتا مدل ARW-12M

462,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی وزن 235 گرمی رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم

آچار17 یکسرتخت یک سررینگی لیکوتا مدل ARW-11M

310,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو وزن 200 گرمی رنگ نقره ای جنس فولاد کروم وانادیوم مناسب برای مهره 17

آچار21 یکسرتخت یک سر رینگی لیکوتا مدل ARW-11M21

499,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی وزن 422 گرمی رنگ نقره ای جنس کروم وانادیوم (ضد زنگ) مهره 21 میلیمتر  

مجموعه ۱۲ تایی آچار یکسرتخت – یکسررینگ جغجغه‌ای لیکوتا مدل ARW-23MK03

4,239,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو
 • تعداد آچار 12 عدد
 • رنگ بسته بندی مشکی
 • جنس آلیاژ کروم وانادیوم

مجموعه 14 عددی آچار یکسر رینگی لیکوتا مدلAWT-ESFK01

2,529,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی، کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • تعداد آچار  14 عدد
 • بسته بندی پارچه برزنتی دور دوخت با چسب پارچه ای
 • رنگ آبی و نقره ای

مجموعه ۱۴ عددی آچار یکسرتخت – یکسررینگ لیکوتا مدل AWT-ESFK08

1,810,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو تعداد آچار 14 عدد به شماره های 8،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،21،22،24 دارای یک کیف برزنتی دور دوخت و بسیار مقاوم به رنگ آبی  

مجموعه ۲۶ عددی آچار یکسرتخت – یکسررینگ لیکوتا مدل AWT-ESFK02

4,586,000 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • تعداد ابزار 26 عدد آچار یک سر تخت و یک سر رینگی
 • کارکرد صنعتی، کارگاهی، خودرو ، خانگی
 • ابعاد بسته‌بندی 10.8 × 14 × 39.7 cm
 • رنگ بسته بندی آبی - آچار نقره ای
 • شماره آچارهای 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
 • وزن 4800 گرمی
 • جنس ابزار فولاد کروم وانادیوم
 • جنس بسته بندی از پارچه برزنتی مقاوم و دور دوخت با چسب پارچه ای

مجموعه آچار تخت 14 عددی یک سر رینگی لیکوتا مدل AWT-ERSK05

1,865,800 تومان
ساخت کشور تایوان کارکرد کارگاهی ،تعمیرگاهی،خودرو شماره آچارهای 10 ,11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 27 , 30 , 32 جنس کروم وانادیوم  

مجموعه آچار یک سر تخت یک سر رینگی لیکوتا 26 عددی مدل AWT-ESFK05

4,882,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، صنعتی
 • جنس کروم وانادیوم

مجموعه آچار یکسر تخت یکسر رینگی لیکوتا 7تایی

2,101,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، صنعتی
 • شماره آچار های 8- 10- 12- 13-14-17-19
 • وزن 640 گرم
 • ساخته شده از فولاد
 • رنگ نقره ای