سری بکس 10 هنس مدل HTV0010

ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو درایو 1.2 اینچ رنگ نقره ای وزن 46 گرمی جنس کروم وانادیوم

سری بکس 17 هنس مدل HTV4400

ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو درایو 1.2 اینچ رنگ نقره ای وزن 268 گرمی جنس کروم وانادیوم

سری بکس 19 هنس مدل BLND

ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو درایو 1.4 اینچ رنگ نقره ای وزن 175 گرمی جنس کروم وانادیوم

سری بکس 22 هنس مدل HTV0022

ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو درایو 1.2 اینچ رنگ نقره ای وزن 111 گرمی جنس کروم وانادیوم

سری بکس 28 هنس مدل HTV0028

ساخت کشور تایوان کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو درایو 1.2 اینچ رنگ نقره ای وزن 188 گرمی جنس کروم وانادیوم