پیچ گوشتی بکسی M10*125mm لیکوتا مدلASD-9512510-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و مشکی
 

پیچ گوشتی بکسی M11×125mm لیکوتا مدل ASD-9512511-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و مشکی
 

پیچ گوشتی بکسی M12×125mm لیکوتا مدل ASD-9512512-HT

192,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و مشکی
 

پیچ گوشتی بکسی M13*125mm لیکوتا مدل ASD-9512513-HT

197,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و مشکی
 

پیچ گوشتی بکسی M5*125mm لیکوتا مدل ASD-9512505-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و مشکی
 

پیچ گوشتی بکسی M6*125mm لیکوتا مدل ASD-9512506-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی بکسی M7×125mm لیکوتا مدل ASD-9512507-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی بکسی M8×125mm لیکوتا مدل ASD-9512508-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی بکسی M9×125mm لیکوتا مدل ASD-9512509-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی بکسیM14*125mm لیکوتا مدل ASD-9512514-HT

203,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی
 

مجموعه 9 عددی آچار بکس لیکوتا مدل ATG-6321F

1,103,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • تعداد 9 عدد پیچ گوشتی
 • رنگ دسته مشکی و آبی
 • جنس دسته پلاستیک مرغوب ضد لغزش
 • جنس بدنه کروم- وانادیوم