پیچ گوشتی بلند چهارسو لیکوتا مدل ASD-523001-HT 

193,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی

پیچ گوشتی جغجغه ای لیکوتا مدل ASD-400

252,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو
 • دارای 5 حالت با زاویه 90 تا 180 درجه
 • دارای قدرت مغناطیسی بالا
 • جنس کروم وانادیوم
 • رنگ آبی ، مشکی

پیچ گوشتی چهارسو ایران پتک مدل QA 1010

62,800 تومان
ساخت کشور ایران کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی دسته پلاستیکی مرغوب و ضد لغزش رنگ قرمز  

پیچ گوشتی چهارسو ایران پتک مدل QA1012

88,800 تومان
 • ساخت کشور ایران
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو، خانگی
 • رنگ قرمز
 • جنس دسته پلاستیکی مرغوب ضد لغزش

پیچ گوشتی چهارسو ایران پتک مدل QA1014

84,600 تومان
 • ساخت کشور ایران
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی و خانگی
 • طول 105 mm
 • دارای مگنت بسیار قوی
 • دسته پلاستیکی بادوام و ضد و لغزش
 • رنگ قرمز

پیچ گوشتی چهارسو ایران پتک مدل QA1016

95,800 تومان
ساخت کشور ایران کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی و خانگی دارای مگنت بسیار قوی دسته پلاستیکی بادوام و ضد و لغزش رنگ قرمز  

پیچ گوشتی چهارسو بلند لیکوتا مدل ASD-524002-HT

231,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی

پیچ گوشتی چهارسو بلند لیکوتا مدل ASD-525003-HT

267,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی

پیچ گوشتی چهارسو رونیکس مدل RH-2866

75,800 تومان
ساخت کشور چین کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی، خودرو ،منزل دسته پلاستیکی مرغوب رنگ قرمز ، مشکی

پیچ گوشتی چهارسو ضربه خور لیکوتا مدل ASD-650751-HT

153,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی چهارسو لیکوتا ضربه خورمدل ASD-651253-HT

189,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی

پیچ گوشتی چهارسو لیکوتا مدل ASD-520801-HT

103,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی چهارسو لیکوتا مدل ASD-521001-HT

113,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی

پیچ گوشتی چهارسو لیکوتا مدل ASD-521502-HT

163,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و نقره ای
 

پیچ گوشتی دو سو بلند لیکوتا مدل ASD-5330050-HT

186,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو بلند لیکوتا مدل ASD-5350080-HT

284,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو ضربه خور لیکوتا مدل ASD-6610055-HT

185,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • طول ابزار 20 سانتیمتر
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو ضربه خور لیکوتا مدل ASD-6620090-HT

231,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ آبی و مشکی
 

پیچ گوشتی دو سو ضربه خور لیکوتا مدل ASD-6620090-HT

261,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • طول پیچ گوشتی 34 cm
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5308040-HT

99,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5312565-HT

129,500 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5315065-HT

 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5315080-HT

159,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5320080-HT

153,800 تومان
پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5320080-HT یک ابزار دستی از جنس کروم وانادیوم با دسته پلاستیکی ضد لغزش و

پیچ گوشتی دو سو لیکوتا مدل ASD-5340060-HT

236,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی دوسو لیکوتا مدل ASD-5306030-HT

83,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ نارنجی و مشکی
 

پیچ گوشتی دوسو لیکوتا مدل ASD-5320065-HT

 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم-وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی
 

پیچ گوشتی ساعتی چهارسو لیکوتا مدل ASD-168PH000-HT

74,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و آبی

پیچ گوشتی ساعتی دوسو لیکوتا مدل ASD-168SL35-HT

74,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی ساعتی سر آلنی گرد لیکوتا مدل ASD-168HB15

74,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و کرم

پیچ گوشتی ساعتی سر آلنی گرد لیکوتا مدل ASD-168HB20

 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و شکلاتی

پیچ گوشتی ساعتی سر آلنی گرد لیکوتا مدل ASD-168HB40

74,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و کرم

پیچ گوشتی ساعتی سر آلنی لیکوتا مدل ASD-168HB30

 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو و منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و شکلاتی

پیچ گوشتی ساعتی لیکوتا مدل ASD-168SL30-HT

61,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی،خودرو، خانگی
 • رنگ مشکی و نارنجی
 • جنس فولاد ضد زنگ و پلاستیک مرغوب ضد لغزش

پیچ گوشتی ستاره ای لیکوتا مدل ASD -168 TH15

74,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو ،منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی

پیچ گوشتی ستاره ای لیکوتا مدل ASD -5608010

74,800 تومان
 • ساخت کشور تایوان
 • کارکرد کارگاهی، تعمیرگاهی، خودرو، منزل
 • خاصیت آهن ربایی دارد
 • جنس سری کروم وانادیوم
 • رنگ مشکی و نارنجی