ابزار خم کاری ایران پتک مدل BE 2010

174,800 تومان
ساخت کشور ایران کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی ابزار خمکاری ورق رنگ قرمز  

اهرم چرخ دار ایران پتک مدل TB 1910

1,712,800 تومان
ساخت کشور ایران کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی ظرفیت حمل بار تا 1500 کیلوگرم رنگ قرمز وزن 12 کیلوگرم  

اهرم دستی صافکاری ایران پتک مدل BD2010

169,800 تومان
ساخت کشور ایران کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی طول 40 سانتیمتر رنگ نقره ای وزن 500 گرمی  

اهرم دستی صافکاری ایران پتک مدل BD2610

354,800 تومان
ساخت کشور ایران کارکرد صنعتی ، کارگاهی ،تعمیرگاهی طول آچار 45 سانتیمتر رنگ قرمز وزن 1850 گرمی