ابزار شاقول

ابزار شاقول وسیله ای است که برای تعیین سطح بودن یا نبودن چیزی استفاده می شود. می توان از آن برای بررسی تراز بودن یک سطح، شاقول بودن سازه (عمودی) یا هم راستا بودن یک شی با جسم دیگر استفاده کرد. ابزار شاقول را می توان هم برای کاربردهای داخلی و هم در فضای باز استفاده کرد.

نحوه استفاده از ابزار شاقول

با فرض اینکه از قبل ابزار شاقول خود را دارید، در اینجا نحوه استفاده از آن آمده است:

1. ابزار شاقول را از یک نخ یا طناب آویزان کنید تا آزادانه آویزان شود.

2. شیئی را که می خواهید برای شاقول بررسی کنید، زیر ابزار شاقول قرار دهید.

3. اگر جسم کاملاً شاقول باشد، ابزار شاقول مستقیماً بدون لرزش روی آن آویزان می شود. اگر جسم کاملاً شاقول نباشد، ابزار شاقول بالای آن تکان می خورد.

ابزار شاقول برای چه استفاده می شود؟

ابزار شاقول یک ابزار دستی است که برای تعیین سطح یا شاقول بودن سطح استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای مشخص کردن خطوط عمود بر یک سطح استفاده کرد.

ابزارهای شاقول معمولاً از فلز ساخته می شوند که یک سر آن کمی سنگین تر از دیگری است. این عدم تعادل به ابزار اجازه می دهد تا توسط گرانش در جای خود ثابت بماند و انتهای سنگین تر روی سطح در حال آزمایش قرار گیرد.

هنگام بررسی تراز، ابزار شاقول روی سطح قرار می گیرد و کاربر از سوراخ بالای ابزار نگاه می کند تا ببیند آیا حباب موجود در تراز در مرکز قرار دارد یا خیر. اگر اینطور نباشد، سطح صاف نیست.

برای بررسی شاقول یا عمودی بودن، ابزار شاقول در مقابل سطح قرار می گیرد و دوباره کاربر از سوراخ بالای ابزار نگاه می کند. این بار آنها به دنبال این هستند که ببینند آیا حباب موجود در سطح روح بین دو خط مشخص شده روی بدنه ابزار قرار دارد یا خیر. اگر اینطور نیست، پس سطح شاقول نیست.

هنگامی که یک خط به عنوان سطح یا شاقول مشخص شد، ابزار شاقول می تواند برای مشخص کردن یک خط عمود بر آن سطح با تراز کردن یکی از لبه های آن با خط و نوشتن علامتی در امتداد لبه با مداد یا خودکار استفاده شود.